16
Nov

TECNOLEN FS

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma tova de polietilè físicament reticulat de cel·les tancades.

16
Mar

TECNOLEN F

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma de polietilè de cel·les tancades reticulat físicament.