Canal Ètic

Tecno Spuma proporciona un canal de comunicació, en un context laboral o professional, per informar de possibles infraccions per part de l'empresa.

TECNO-SPUMA proporciona un canal de comunicació específic que serveix d’instrument perquè totes aquelles persones que tinguin coneixement, en un context laboral o professional, de la realització de qualsevol infracció a TECNO-SPUMA, la puguin posar en coneixement (fins i tot de forma anònima ) al Responsable del Sistema (el Comitè de Compliance) a través dels següents canals de comunicació del Canal Ètic que el TECNO-SPUMA té habilitats a aquest efecte:

  1. Accedint al següent Formulari
  2. Mitjançant correu ordinari a l’adreça postal: Calle Santa Coloma (Pol. Industrial Puigtió), número 16, 17412 Maçanet de la Selva, (Girona) (A l’atenció exclusiva del Responsable del Sistema – Comitè de Compliance)
  3. Mitjançant sol·licitud de reunió presencial amb el Responsable del Sistema (Comitè de Compliance).

Totes les comunicacions realitzades a través del Canal Ètic de TECNO-SPUMA s’hauran de fer de bona fe i se’ls podrà adjuntar la documentació que es consideri oportuna. TECNO-SPUMA es compromet a no adoptar cap forma de represàlia, amenaces de represàlia o temptatives de represàlia, directa o indirecta, contra les persones que, de bona fe, haguessin comunicat a través del Canal Ètic alguna irregularitat.

Les investigacions es duran a terme per part del Responsable del Sistema de TECNO-SPUMA (el Comitè de Compliance) de manera objectiva i diligent de conformitat amb la normativa interna i la legislació aplicable. En aquest sentit, al llarg de tot el procediment de recerca, es vigilarà el compliment dels principis d’objectivitat, confidencialitat de les comunicacions, independència, bona fe i de protecció de les dades personals, així com es garantirà el dret a la defensa , a l’honor ia la presumpció d’innocència de les persones objecte de recerca. A més, el procediment serà transparent i garantirà el dret d’informació de les persones implicades en aquest.

La següent Política de Funcionament del Canal Ètic de TECNO-SPUMA, defineix i estableix els principis generals d’aplicació, així com recull les qüestions relatives al procediment de gestió, tramitació i resolució de les comunicacions rebudes mitjançant al Canal Ètic de TECNO-SPUMA.

(Política de funcionament del Canal Ètic)