Codi Ètic

TECNO SPUMA, S.L. és una empresa compromesa amb el comportament ètic en cadascuna de les seves àrees d’actuació, essent transcripció d’aquest compromís el nostre Codi Ètic, que recull de manera explícita les pautes i conductes més rellevants que han de guiar totes les nostres accions.

En conseqüència, aquesta implicació es veu reflectida en el mateix model de govern de TECNO SPUMA, S.L. mitjançant la inclusió d’un òrgan específic per al control del compliment normatiu i les bones pràctiques dins de la companyia, el Comitè de Compliment.

TECNO SPUMA, S.L., amb la finalitat d’aconseguir el màxim nivell de compromís, posa a la disposició de tots els seus grups d’interès un Canal Ètic corporatiu per traslladar qualsevol consulta, o conducta irregular o contrària a les normes d’actuació contingudes en el Codi Ètic. L’esmentat Canal Ètic és accessible per als empleats, clients i proveïdors de l’empresa, els qui podran enviar la corresponent comunicació dirigida a l’email: rrhh@tecno-spuma.com

Una còpia completa del codi ètic està a la disposició de qui ho sol·liciti a l’email: rrhh@tecno-spuma.com