Sectors

TECNO SPUMA té com a core business des de la seva creació la CLIMATITZACIÓ (HVACR), els AUTOBUSOS I AUTOCARS, però els sectors que més van creixent en l’última dècada han estat el FERROVIARI, juntament amb l’AUTOMÒBIL i la LÍNIA BLANCA. La CONSTRUCCIÓ i NÀUTICA com generalista i la MAQUINÀRIA INDUSTRIAL, es complementen amb les noves tecnologies d’ENERGIES RENOVABLES.

FERROVIARI:
L’alta velocitat i la major exigència acústica i tèrmica, conjuntament amb una nova i exigent normativa al foc, han requerit una enorme inversió en mitjans, assaigs i desenvolupaments per al creixement exponencial en el sector. Hi ha total convergència entre les necessitats creixents del sector, i la gamma tècnica de productes de TECNO SPUMA.

Una nova gamma complerta inclou des de juntes especials, materials de trencament de pont tèrmic, productes cel·la oberta amb impregnacions hidròfobes o de cel·la tancada absorbents acústics. Apareixen nous noms com TECNOLEN GA 35 FRF+ALU, TECNOSIL HO, TECNOPACK W, TECNOFLEX-TTF, BASOTECT® UF+ o LCP-EP.

AUTOMÒBIL
Processos de termoconformat, recobriments tèxtils d’alta resistència, encapsulats o materials sandvitx, formen part de l’evolució cap a productes i processos més tecnològics i innovadors. La necessitat innata del sector s’entrecreua amb l’augment de les possibilitats de TECNO SPUMA.