05
febr.

LCP-EP

Tecno Spuma
4 Comentaris

Làmina pesada composada per una matriu polimèrica de cautxú EPDM/EVA amb càrregues minerals.