25
set.

LCP-EP

Tecno Spuma
3 Comentaris

Làmina pesada composada per una matriu polimèrica de cautxú EPDM/EVA amb càrregues minerals.