23
març

TECNO-PACK

Tecno Spuma
6 Comentaris

Espuma de polietilè no reticulat de cel·les tancades.

23
març

CORDON-PACK

Tecno Spuma
6 Comentaris

Cordó de polietilè expandit.