15
ag.

TECNO-PACK

Tecno Spuma
3 Comentaris

Espuma de polietilè no reticulat de cel·les tancades.

15
ag.

CORDON-PACK

Tecno Spuma
3 Comentaris

Cordó de polietilè expandit.