21
gen.

TECNO-PACK

Tecno Spuma
1 Comentaris

Espuma de polietilè no reticulat de cel·les tancades.

21
gen.

CORDON-PACK

Tecno Spuma
1 Comentaris

Cordó de polietilè expandit.