01
març

TECNO-PACK

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma de polietilè no reticulat de cel·les tancades.