25
set.

TECNO-PACK

Tecno Spuma
3 Comentaris

Espuma de polietilè no reticulat de cel·les tancades.