02
des.

TECNOCEL VS

Tecno Spuma
1 Comentaris

Espuma tova de PVC de cel·les semi-tancades de recuperacio lenta.