06
març

TECNOFIB-NF

Tecno Spuma
0 Comentaris

Feltre de fibres de cotó unides amb resina no fenólica.

06
març

TECNOFIB

Tecno Spuma
0 Comentaris

Feltre de fibres de cotó unides amb resina fenólica.