25
set.

TECNOFIB-NF

Tecno Spuma
20 Comentaris

Feltre de fibres de cotó unides amb resina no fenólica.