21
març

TECNOFIB-NF

Tecno Spuma
6 Comentaris

Feltre de fibres de cotó unides amb resina no fenólica.