21
març

TECNOFIB

Tecno Spuma
6 Comentaris

Feltre de fibres de cotó unides amb resina fenólica.