01
nov.

TECNOLEN FS

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma tova de polietilè físicament reticulat de cel·les tancades.

01
oct.

TECNOLEN PE-30

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma de polietilè reticulat químicament de cel.les tancades, petites, uniformes.

01
oct.

TECNOLEN-COA

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma de polietilè reticulat químicament de cel.les tancades i petites amb un elastòmer.

01
oct.

TECNOLEN FN FR

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma de polietilè reticulat fícament de cel·les tancades amb un additiu retardant de la flama (FR).

01
oct.

TECNOLEN F

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma de polietilè de cel·les tancades reticulat físicament.

01
oct.

TECNOLEN BX-18 FN

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma de polietilè de cel.les tancades reticulat físicament.

01
oct.

TECNOLEN BX 24

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma de polietilè reticulat físicament de cel·les uniformes i regularment distribuïdes causa de la seva expansió mitjançant gas nitrogen.

01
oct.

TECNOLEN 25+FILM PS.ALU

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma de polietilè reticulat químicament de cel.les tancades revestit amb un film de polièster aluminitzat.

01
oct.

TECNOLEN 200

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma de polietilè reticulat químicament de cel·les tancades.

01
oct.

TECNOLEN 25 Bs1d0

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma de polietilè reticulat químicament de cel·les tancades amb un additiu retardant de la flama (FR).