23
set.

TECNOLEN-COA

Tecno Spuma
20 Comentaris

Espuma de polietilè reticulat químicament de cel.les tancades i petites amb un elastòmer.