04
jul.

TECNOLEN-COA

Tecno Spuma
3 Comentaris

Espuma de polietilè reticulat químicament de cel.les tancades i petites amb un elastòmer.