21
març

TECNOLEN-COA

Tecno Spuma
6 Comentaris

Espuma de polietilè reticulat químicament de cel.les tancades i petites amb un elastòmer.