27
març

TECNOLEN FN FR

Tecno Spuma
8 Comentaris

Espuma de polietilè reticulat fícament de cel·les tancades amb un additiu retardant de la flama (FR).