26
set.

TECNOLEN PE-30

Tecno Spuma
20 Comentaris

Espuma de polietilè reticulat químicament de cel.les tancades, petites, uniformes.