25
set.

TECNOPOR-PPI FM1

Tecno Spuma
20 Comentaris

Espuma de poliuretà base polièster de cel·les totalment obertes i amb el tamany de cel.là controlat amb una impregnació ignífuga.

25
set.

TECNOPOR-PPI

Tecno Spuma
20 Comentaris

Espuma de poliuretà base polièster de cel·les totalment obertes i el tamany de cel·la controlat.

25
set.

TECNOPOR-PPI AC

Tecno Spuma
20 Comentaris

Espuma de poliuretà base polièter de cel·les totalment obertes i amb tamany de cel·la controlat.

25
set.

TECNOPOR-PPI FR

Tecno Spuma
20 Comentaris

Espuma de poliuretà base polièster de cel.les totalment obertes i amb el tamany de cel.les controlat amb un additiu retardant de la flama (FR).