26
set.

TECNOSCOT

Tecno Spuma
20 Comentaris

Feltre de fibres de cotó naturals unides per una resina fenòlica ignífuga.