21
març

TECNOSCOT

Tecno Spuma
6 Comentaris

Feltre de fibres de cotó naturals unides per una resina fenòlica ignífuga.