TECNOTEXT-W
20
jul.

TECNOTEXT-W

Tecno Spuma
0 Comentaris

Feltres tècnics no-teixits amb propietats adequades per a l’ús a la indústria en general. Gamma de densitats i gruixos, amb composicions de llana i barreges de llana amb altres fibres. Aïllants tèrmics, antivibratoris, elements greixadors, filtres, retens, juntes o volanderes són algunes de les seves múltiples aplicacions.