24
març

Nou producte destinat al sector ferroviari TECNOSIL D20 HO + ALU.MALLA

Marcos Ruiz
Comments
Nou producte destinat al sector ferroviari TECNOSIL D20 HO + ALU.MALLA

Guata de fibres sintètiques de polièster hidròfobes i oleòfobes recobertes amb un film d’alumini reforçat amb una malla de fibra de vidre. Classificació al foc HL3 classe R1 segons norma EN 45545-2.