Acústica

TCB-2/3,5KG

Complexe insonoritzant constituit per dues capes. Una matriu polimèrica de cautxú EPDM/EVA amb càrregues minerals i un feltre de fibres de cotó unides amb resina fenólica.

Família

COMP. LCP

Sub-família

COMP.LCP-TCB

Aplicacions

Acústica

  • Aïllament acústic

Colors

  • Gris

Propietats

  • Cel.les tancades

Presentacions

  • Rotllo