21
març

TULBTX-1/3,5KG+ALU

Tecno Spuma
6 Comentaris

La insonorització del complex consisteix en una matriu polimèrica de polietilens clorats (CM) amb un alt additiu de càrregues minerals i una pel·lícula d’alumini recoberta de cotó no teixit.

21
març

TCB-2/3,5KG

Tecno Spuma
6 Comentaris

Complexe insonoritzant constituit per dues capes. Una matriu polimèrica de cautxú EPDM/EVA amb càrregues minerals i un feltre de fibres de cotó unides amb resina fenólica.