24
set.

TCB-2/3,5KG

Tecno Spuma
20 Comentaris

Complexe insonoritzant constituit per dues capes. Una matriu polimèrica de cautxú EPDM/EVA amb càrregues minerals i un feltre de fibres de cotó unides amb resina fenólica.